İLGİ ALANLARIM

ARAŞTIRMA ALANLARIM
Balkan Ulusları Tarihi (19. – 20. Yüzyıllar) ve Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri >
Osmanlı İmparatorluğu (19. – 20. Yüzyıllar) >
Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet >
Tarihsel Coğrafya / Güney Doğu Avrupa Yerleşim Yerleri Tarihi (16. – 20. Yüzyıllar) >
Okul Ders Kitaplarında ve Tarih Yazımlarında Öteki İmajı (imgebilim) >
Doğu Karadeniz Bölgesinde Ayanlık (17.-20. Yüzyıllar) >
YABANCI DİLLER VE KAYNAK DİLLERİ
KLASİK DİLLER >
Osmanlıca Latince Klasik Yunanca
MODERN DİLLER >
ALMANCA İNGİLİZCE FRANSIZCA (temel) RUSÇA (temel) BULGARCA (Orta) MAKEDONCA (Orta) YUNANCA (Orta) BOŞNAKÇA-SIRPÇA-HIRVATÇA-KARADAĞCA (temel)