ARAŞTIRMALARIM

ARAŞTIRMA PROJELERİ

“Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı / Türk İmajı”

The Image of the Ottomans / Turks in the Current History Textbooks of the Balkan and Black Sea Countries

TÜBİTAK 1001 Projesi / financed by the TÜBİTAK

Südosteuropaeische Ortsnamenkonkordanz, Teil: Bulgarien

Güneydoğu Avrupa`da yer isimleri konkordansı, kısım: Bulgaristan

Alman Araştırma Kurulu (DFG) tarafından desteklenen, Prof. Hans Georg Majer (Münih) yönetiminde ve Prof. Dr. Machiel Kiel (Utrecht) danışmanlığında yürütülen araştırma projesi.

Empires

Chancen und Krisen multiethnischer Großreiche: Großbritannien, Habsburg, Russland und Osmanisches Reich im 19. und 20. Jahrhundert

Gerda-Henkel-Stiftung tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Jörn Leonhard (Freiburg) ve Dr. Ulrike Hirschhausen (Hamburg) tarafından yönetilen araştırma projesi